OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Táto stránka je súčasťou diplomovej práce Motivovanie výučby matematiky pomocou počítača.
Našim cieľom bolo vytvoriť internetovú stránku, kde by sa nachádzali odkazy na rôzne materiály, ktoré môžu pomôcť pri vyučovaní matematiky. Učitelia sa môžu inšpirovať pri tvorení svojich vlastných materiálov, vytvárať si svoje vlastné pracovné listy pomocou internetu alebo využívať dostupné možnosti, ktoré sa im ponúkajú ( napr. motivácia prostredníctvom hier pomocou počítača...)